Kontakt


Gruppledare i kommunfullmäktige

Britt-Marie Domeij


britt-marie.domeij@home.se
Vice gruppledare i kommunfullmäktige

Curt-Rune Roos

curtrune.roos@monsteras.se 

Ordförande i Mönsterås

Britt-Marie Domeij


britt-marie.domeij@home.se


Vice ordförande i Mönsterås
Vakant